Onze geschiedenis

De vereniging Sint en Piet is in 1998 opgericht. Er word gestart met 1 Sinterklaas en 8 Zwarte Pieten.

Dankzij de professionele en kindvriendelijke benadering van onze leden groeit de vraag en moeten we al snel uitbreiden. In 2001 zijn al 3 sinterklazen en 32 zwarte pieten actief.

In dat jaar leggen we nog meer accent op de ‘kindvriendelijkheid’.
Veel succes hadden/hebben we met ons knutsel- en/of spelbezoek. Het geheim daarvan is dat de Pieten tijdens het bezoek spelenderwijs een band met de kinderen opbouwen. Als Sint dan later binnenkomt, zijn de kinderen zó op hun gemak dat ze samen met een piet naar Sint durven gaan.
Deze aanpak wordt tot op de dag van vandaag door kinderen én ouders hogelijk gewaardeerd.

2002 was het eerste hoogtepunt van onze vereniging.
We bezitten inmiddels 4 Sinterklaas- en 50 Zwarte Pieten kostuums.
Sinds dat jaar hebben we ook onze eigen Pieten-kapel. Zij brengen tijdens de optreden Sinterklaas- en kinderliedjes ten gehore. Dit heeft een positief effect op de toch al sfeervolle ambiance tot gevolg.

De jaren daarna zijn constant van kwaliteit, wat zich vertaald in meer en meer aanvragen voor een bezoek. In 2005 was het hoogtepunt deelname aan de intocht van Sinterklaas in Eindhoven.
In 2006 maakten we een groei door naar 60 pieten-kostuums en kunnen we dus 60 Zwarte Pieten leveren. Dit ondanks onze wens niet té groot te worden.
Er komt een cursus ‘ballonfiguren’ voor de handige Pieten, de bestaande spellen worden aangevuld met enkele nieuwe concepten. Wat alle jaren blijft is dat kinderen het leuk vinden om bezig gehouden te worden tot Sint arriveert.

De Zwarte Pieten Kapel heeft zich ontwikkeld naar een steeds hoger niveau. Ze spelen een veelzijdig repertoire van Sinterklaas- en kinderliedjes. Elk jaar werd en wordt er flink gerepeteerd om ook aan de actuele vraag te kunnen voldoen.

Jong en oud hebben waardering voor de livemuziek die het Sinterklaasfeest begeleid.

Het jaar van ons 10-jarig bestaan, 2007, is wederom succesvol: vele uitnodigingen en aanvragen van bedrijven, scholen, instellingen en particulieren, al vroeg in het jaar. Ook met de vereniging hebben we het lustrum gevierd.
De jaren daarna laten het vertrouwde beeld zien: veel aanvragen, veel bezoeken, blije kinderen en ouders. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te bezoeken om te zorgen dat ze zich het Sinterklaasfeest nog lang zullen herinneren.
De intocht van de Sint in Eindhoven wordt verruild met die in Veldhoven en Schijndel.

Ook in 2012, wanneer we het 15-jarig bestaan vieren, zijn we wederom welkom bij onze trouwe relaties. We hebben hen en onze nieuwe relaties verrast met een vernieuwde opzet van de optredens. Denk daarbij o.a. aan de nieuwe Pietenquiz.

Kijkend naar de vele bedankbrieven en – mailtjes van particulieren en bedrijven, kunnen we trots zijn op de kwaliteit die we leveren.  We zijn in staat om met bezoeken van de Sint, Zwarte-Pieten, spel- en knutsel Zwarte Pieten en onze Pieten-kapel het Sinterklaasfeest voor uw kinderen een echt feest te maken.

Als u uw kinderen een onvergetelijk Sinterklaasbezoek wilt geven, boek dan tijdig.
Vol is vol, ondanks ons grote team van 7 Sinterklazen en 66 Zwarte Pieten!

Referenties in 2012 zijn:
Winkeliersverenigingen, sportverenigingen, particuliere bedrijven en winkels,
zorginstellingen, scholen, vele particulieren in en buiten de stad Eindhoven; in totaal ca 100 bezochte adressen!


Eindhoven, 24-10-2013 (ZWP / R.L.)